Nyheter

Artikel 12.10.2021

Start

Ny UV-LED teknologi och FlexoExpert certifiering

12.10.2021

Marvaco investerar i ny UV-LED teknologi och FlexoExpert certifiering för samtliga produktionsenheter i Norden.

Marvaco, den ledande förpacknings prepressleverantören och producenten av tryckformar för flexo till tryckerier och varumärkesägare, installerar ny UV-LED-teknologi för tryckforms-framställning samt slutför FlexoExpert certifieringen för alla producerande enheter. 

Marvaco fortsätter att ligga i framkant med ny teknik och mer miljövänlig produktion genom ny en LED-belysare för klichéproduktion – den första av sitt slag i Norden. Dessutom har Marvaco i Finland, efter att ha flyttat till nybyggda produktionslokaler i Pori, passerat den sista certifieringsrevisionen och erhållit sitt FlexoExpert certifikat. "Den nya investeringen ger oss ytterligare möjligheter att öka vår kvalité och bli än mer miljöhållbara när vi konverterar till denna UV-LED-belysare. Den nya LED-teknologin låter oss gå från HD och Full HD-kvalité till Ultra HD-kvalité på våra tryckformar" säger Marko Valkamo, Chief Prepress Production Officer på Marvaco. 

“Slutförandet av FlexoExpert certifieringen i Pori har gett oss en enhetlig hantering av våra produktionsprocesser för våra samtliga produktionsenheter, vilket är en kvalitetshöjning i sig men även en större trygghet för våra kunder. Den nu optimerade produktionsprocessen över våra siter harmonierar mycket väl med Marvaco´s tidigare produktionskvalité. Jag vill därför tacka hela vårt team men även XSYS som utfört revisionerna och slutcertifieringen. Det har krävt en hel del arbete men vi är mycket nöjda över resultatet,” förklarar Vesa Maukonen, Head of Pori unit.

Paul Campbell, Commercial Director på XSYS, säger: “Vi är mycket nöjda med att fortsätta stärka vår relation med Marvaco. Genom att bidra med den bästa teknologin och tekniskt kunnande för att driva Marvacos framgång vidare och samtidigt främja ett hållbart förpackningstryck. Marvaco är en sann pionjär i hållbar förpacknings prepressproduktion och EGP (Expanded Gamut Printing) tryckning. Detta kommer även hjälpa oss att utveckla och förbättra vår teknologi ytterligare mot än mer miljövänliga processer och produkter”.

Marvaco håller kontinuerligt på att utveckla lösningar för att nå än mer hållbara processer på sina enheter. I år har företaget sänkt sina CO2 utsläpp från sin produktion, och samtidigt levererat samma effekt hos sina kunder. Det nära samarbetet med partners är nyckeln till framgången med omställning till en mer hållbar lösning för hela förpackningskedjan.

 

MARVACO is the leading packaging premedia company and flexo plate supplier in the Nordic region. The company is the leading EGP supplier in Northern Europe, and its services cover the full range of brand business artwork management and line extension creation to all packaging materials and printing methods. 

Tags: #FlexoExpert #Sustainability #Innovation #GreenerPrinting #HiQ_EGP #EGP #ExpandedGamut #CMYKOGV #XSYS #Bellissima #BrandColors #Flexography #Packaging #Marvaco

 

Contact:
Marko Valkamo
Chief Prepress Production Officer
Marvaco Ltd
T: +358 (0)50 4277 601
E: marko.valkamo@marvaco.com
www.marvaco.com