Nyheter

Artikel 27.04.2015

Start

Marvaco Investerar och Expanderar

27.04.2015

Marvaco investerar, expanderar och ökar kundservicen

För att möta den ökade efterfrågan har vi i Helsingborg nyligen tagit i bruk ytterligare en komplett
klichélinje med exponering, Degraftvätt och två nya torkar. Inom kort kommer vi även att arbeta i
tvåskift, vilket kraftigt ökar leveranssäkerheten.

Utrustningen på våra produktionsenheter i Sunne och Helsingborg är också samkalibrerad, vilket gör
att vi har backupmöjligheter mellan varandra. På det viset kan vi garantera snabba leveranser med
bibehållen kvalitet oavsett var klichén är producerad.

I Helsingborg har vi anställt två nya medarbetare som förstärker repro- samt klichéproduktionen. Även
i Sunne kommer vi inom kort att förstärka med ytterligare medarbetare på både repro och klichéavdelningarna. Kundservicen kommer att förstärkas med en säljare som kommer att representera såväl Sunne som Örebro och Helsingborg.

Kom gärna och besök oss på Scanpack den 20-23 Oktober.
Vi finns i monter nr G06:05

Med vänliga hälsningar

Mats Lind                   Leif Backman
VD Marvaco AB           VD FlexoPartner AB